Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.

Ngày làm việc thứ tư, đại biểu dự Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại hội nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận.

Đại hội nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trình bày tham luận.

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày tham luận.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trình bày tham luận

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trình bày tham luận.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình bày tham luận.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn Thư ký đọc thư của các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn Thư ký đọc thư của các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày tham luận.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K'Đăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp Trung ương trình bày tham luận.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trình bày tham luận

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận.

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày tham luận

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đại hội nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tham luận.

Đại hội nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tham luận.

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường

Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.

Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tham luận tại Đại hội

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1

 

Phản hồi

Các tin khác