Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  tại buổi điện đàm.

Sáng 27/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc điện đàm với đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời cám ơn đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông đã có Điện mừng nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và chúc mừng đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Điện đàm với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Hai Ban đã ký kết Thỏa thuận hợp tác. Giai đoạn vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy mạnh đổi mới về phương thức triển khai, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, nỗ lực đưa các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực như: Trao đổi đoàn song phương; tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông và Ban Tuyên giáo các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về những sự kiện quan trọng và thành tựu trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước của Lào, cũng như tình hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

 Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa hai Ban.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Thông tin về Đại hội Đảng được tuyên truyền đậm nét trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Lào. Hai Đảng cũng đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội Đảng của mỗi nước. Điều này thể hiện sâu sắc mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa hai Ban.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai Ban sẽ nghiên cứu để chuẩn bị ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026  với những nội dung phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới của hai Đảng, đặc biệt là gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Hai Ban sẽ nghiên cứu khả năng tổ chức các cuộc tọa đàm theo hình thức trực tuyến trong điều kiện chưa thể tổ chức các đoàn trao đổi trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 Chia sẻ trước những khó khăn, thách thức mà Lào đang phải đối mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng chống dịch của các cơ quan chức năng và toàn thể người dân, đất nước, nhân dân Lào sẽ sớm kiểm soát được dịch COVID-19, phục hồi kinh tế - xã hội, tiếp tục phát triển bền vững.

Đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai Ban sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. 

Tại cuộc điện đàm, đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông – Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã chúc mừng thành công của Việt Nam trong tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông đánh giá cao kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2021 giữa hai Ban; nhấn mạnh việc thực hiện Thỏa thuận làm cho tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai Ban tiếp tục được giữ gìn, vun đắp, phát huy hiệu quả. Đồng chí bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như cho Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua.

Đồng chí Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai Ban sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, góp phần củng cố, tô thắm hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào./.