Huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) nỗ lực triển khai nghị quyết vào cuộc sống

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: H.Lan)

 Xác định việc tập trung tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đại hội XII Đảng bộ huyện vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện cho cán bộ, đảng viên. Kết quả, huyện đã tổ chức 3 hội nghị để triển khai nghị quyết theo hình thức trực tuyến (từ huyện đến các xã) và trực tiếp để quán triệt đến các cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, đạt 98,95%.

Đồng chí Thiệu Đặng Quỳnh Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mỹ Xuyên cho biết, tại các hội nghị, sau khi quán triệt, học tập Nghị quyết Đảng bộ huyện thì các chi bộ, đảng bộ tiếp tục triển khai nghị quyết của đơn vị mình đến cán bộ, đảng viên. Để đảm bảo việc học tập nghị quyết đạt hiệu quả, chất lượng, huyện tập trung triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới, nội dung chính, cốt lõi trong nghị quyết. Trên cơ sở đó, các chi bộ, đảng bộ sẽ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện.

Để sớm hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động theo từng mốc thời gian, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát… toàn khóa. Trên cơ sở đó, phân công cụ thể từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách ở từng lĩnh vực và phụ trách các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng nơi.

Đồng chí Nguyễn Minh Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên quyết tâm tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế bền vững, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, phấn đấu thực hiện 19 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 - 2025, gồm: tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững; xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII đề ra, Huyện ủy Mỹ Xuyên đã chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xây dựng 8 chương trình tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, huyện đã hoàn thành 5/8 chương trình, gồm: chương trình xây dựng huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; chương trình phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững (xây dựng và triển khai tốt đề án lúa thơm - tôm sạch; tổ chức và thực hiện tốt liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị); chương trình về công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chương trình về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chương trình này sẽ là đòn bẩy, động lực quan trọng để huyện hiện thực hóa nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn cuộc sống.

Với sự chủ động và chương trình hành động cụ thể cùng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ huyện ngay từ đầu nhiệm kỳ, tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mỹ Xuyên sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra, sớm xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác