Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”
Tạo sinh kế để người dân thoát nghèo là một trong những việc làm thiết thực được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Phước thực hiện.

Tạo sinh kế để người dân thoát nghèo là một trong những việc làm thiết thực được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Phước thực hiện. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, phong trào “Toàn dân chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” thời gian qua, đã được sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mang lại hiệu quả ở khắp các địa phương trong toàn tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bình Phước cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, nhất là với các hộ đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Một trong những điểm nhấn thực hiện công tác giảm nghèo là Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết giảm 1.000 hộ nghèo DTTS, từ đó các địa phương, đơn vị lấy đó làm căn cứ,chỉ tiêu để thực hiện. Đến nay, Bình Phước đã thực hiện bước đầu thành công chương trình giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả khả quan. Kết thúc năm 2020, toàn tỉnh giảm 3.033 hộ nghèo, đạt 122%, vượt kế hoạch đề ra, trong đó chương trình giảm 1.000 hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được đánh giá mang lại hiệu quả rất cao.

Thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, một trong những thôn có tới 95% số dân là đồng bào DTTS. Năm 2020, toàn thôn có 20 hộ thoát nghèo từ chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS. Thời gian qua, xác định rõ công tác giảm nghèo cho đồng bào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã đã dành những quan tâm đặc biệt trong công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo cho hộ DTTS.

Cùng với việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo, gắn với ưu tiên bố trí nguồn lực trong vùng đồng bào DTTS; xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ vậy mà việc thực hiện giảm nghèo đạt những kết quả thiết thực.

Xã thực hiện chủ trương hỗ trợ đồng bộ từ nguồn vốn xây dựng nhà ở, công cụ sản xuất, điện, nước sạch đã giúp hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo DTTS có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy, tính riêng năm 2020, toàn xã giảm 24 hộ nghèo, trong đó 20 hộ DTTS thoát nghèo từ chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS, đạt 100% kế hoạch.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, những con đường nông thôn mới tại nhiều vùng sâu, vùng xa của Bình Phước đã hoàn thiện khang trang.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, những con đường nông thôn mới tại nhiều vùng sâu, vùng xa của Bình Phước đã hoàn thiện khang trang.

Là huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, để hỗ trợ đồng bào DTTS giảm nghèo, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, cận theo phương pháp tiếp cận hộ nghèo đa chiều. Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực, tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo.

Ngoài việc được thụ hưởng đầy đủ chính sách, cơ sở hạ tầng, đời sống của các hộ nghèo đã từng bước được cải thiện. Riêng năm 2020 Bù Đốp giảm 84 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tỉnh giao.

Mặc dù là xã vùng sâu của huyện Đồng Phú với hơn 42% số dân là đồng bào DTTS, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những năm qua xã Tân Hòa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt trong công tác giảm nghèo, xã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, trong đó xác định thực hiện giảm nghèo bền vững, không để lâm vào tình trạng “tái nghèo”. Xã đã tìm hiểu nguyên nhân cản trở các hộ dân thoát nghèo là do thiếu công cụ sản xuất, thiếu sự tư vấn, định hướng nghề nghiệp và vốn để phát triển kinh tế.

Khắc phục tình trạng này, Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo phụ trách từng khu dân cư, từng cho bộ ấp phân công đảng viên giúp đỡ từ một đến hai hộ nghèo; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội nhận ủy thác các nguồn vốn vay, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận để phát triển kinh tế.

Nhờ huy động tốt các nguồn lực, cùng với sự quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền đã đưa Tân Hòa trở thành xã đầu tiên của huyện Đồng Phú xóa hết hộ nghèo trong năm 2020.

Mặc dù công tác giảm nghèo đã đạt được một số kết quả nhưng tỉnh Bình Phước cũng xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng được chú trọng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tỉnh xác định, trong giai đoạn 2020 – 2025, sẽ tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đầu tư cho vùng DTTS…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất