TP Hồ Chí Minh nỗ lực đạt mục tiêu kế hoạch đề ra ngay từ những tháng đầu năm

Toàn cảnh tòa nhà Landmark 81 tại Thành phố Hồ Chí Minh, biểu tượng cho sự phát triển năng động của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) 

TP Hồ Chí Minh hôm nay là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học –công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ năng suất lao động cao mà Thành phố đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 6,4%/năm. Thành phố luôn là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia. Chất lượng đời sống người dân Thành phố ngày càng được nâng cao. GRDP đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so với cả nước, trong đó, năm 2020, GRDP/người của Thành phố đạt hơn 6.300 USD.

Bên cạnh đó, Thành phố còn là một địa phương đi đầu trong đột phá về thể chế để phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước. Những năm gần đây, Thành phố đã chủ động đề xuất và xây dựng các đề án để trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội để tạo động lực mới cho Thành phố phát triển.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, nơi có chất lượng sống tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước, xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành phố Anh hùng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố đặt ra mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Đối với mục tiêu cụ thể, Thành phố phấn đấu đến năm 2025 là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm là 8%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Đặc biệt, Thành phố đang đặt mục tiêu vào năm 2025, kinh tế số sẽ đóng góp khoảng 25% trong GRDP của Thành phố.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong cả nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như mọi mặt đời sống song Thành phố vẫn nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tính trong hơn 4 tháng đầu năm 2021, Thành phố có 11.617 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 210.285 tỷ đồng (tăng 3,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41,18% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95,18% so với cùng kỳ.

Vấn đề thu ngân sách thành phố có nhiều điểm khả quan, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 140.300,477 tỷ đồng, đạt 38,45% dự toán, tăng 15,76% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 101.492,814 tỷ đồng, đạt 39,51% dự toán, tăng 14,47% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 38.800 tỷ đồng, đạt 35,93% dự toán, tăng 19,38% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thành phố 4 tháng đầu năm ước tăng 9,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,6%). Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trong 4 tháng năm 2021 tăng 11,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,7%), cao hơn 2,0 điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn ngành. Đây là những tín hiệu tích cực của tăng trưởng kinh tế Thành phố. Hiện nay, Thành phố đang tích cực triển khai đảm bảo mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đó, phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất