Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”

Ngày 22/1, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”. Triển lãm là sự kiện hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021).

Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: HT)

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” với 118 ảnh và tư liệu tiêu biểu giới thiệu nội dung gồm 3 phần. Phần 1 có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, giới thiệu  sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam.

Phần 2 “Từ Đại hội đến Đại hội”, giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: HT)

Phần cuối cùng “Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội từ Đại hội các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng và các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu phim tư liệu 75 năm vinh quang Việt Nam thể hiện công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất