Xây dựng Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu

 

h

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng dự.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học-công nghệ giai đoạn 2021-2025 báo cáo dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu BCĐ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện nội dung Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu và phổ biến đến các chi bộ.

Khẳng định CĐS là chủ trương lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải thúc đẩy mạnh mẽ, tăng tốc thực hiện CĐS, biến CĐS thành mũi nhọn phát triển kinh tế. Nghị quyết cần khẳng định thực hiện CĐS là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và cần sự chung tay của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. BCĐ cần rà soát, đối chiếu lại các mục tiêu CĐS của Chính phủ để đưa những mục tiêu lớn vào Nghị quyết; điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn, định hướng phát triển của tỉnh. Phải phân định rõ các chủ thể thực hiện CĐS. Đối với hệ thống chính trị, trọng tâm CĐS là đưa các hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền sang môi trường số, thực hiện các giải pháp đột phá để cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện CĐS; tạo ra các sản phẩm để người dân thấy rõ được hiệu quả cụ thể, thiết thực của CĐS.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện CĐS. Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức CĐS là tất yếu và có lợi ích to lớn. Trong nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, cần bổ sung một số nội dung là: Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp CĐS, khởi nghiệp CĐS. Huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện CĐS. Có giải pháp đột phá trong quản lý dữ liệu để khai thác tối đa hiệu quả. Phân công, phân nhiệm thực hiện Nghị quyết theo hướng "5 rõ"...

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu BCĐ khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết để tham mưu Ban Thường vụ ban hành trong tháng 3/2021; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết; bố trí nguồn lực thực hiện các nội dung CĐS năm 2021, tập trung chuyển đổi chính quyền số để cải cách hành chính.

Đối với kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 do BCĐ xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp thu, căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá đúng các nguy cơ, thách thức mới để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm thực hiện nhuần nhuyễn các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về đề án công nhận đô thị Thanh Quang (Nam Sách) đạt tiêu chí đô thị loại V và thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất