Xây dựng Quốc Oai phát triển đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện trong năm 2020 đạt hơn 14.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,7%, tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước. Thu ngân sách hằng năm trong giai đoạn đều vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 đạt 4.215,12 tỷ đồng (bằng 416% so với giai đoạn 2010-2015). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp, xây dựng chiếm 58,9%; dịch vụ 28,9%; nông - lâm - thủy sản 12,2%. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 86,4% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%...

Có 17 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống với 4.532 hộ làm nghề tạo việc làm cho 11.400 lao động, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và tăng thu ngân sách. Đã hình thành một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, khép kín; đẩy mạnh phát triển Chương trình OCOP, đến nay đã có trên 30 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên.

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2015-2020 là huyện đã đầu tư hơn 4.380 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn. Nhờ đó, đến hết năm 2017, huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018, được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch...

Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 100%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tăng 8% so với năm 2015. Năm 2020, huyện có 63/76 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 83%. Quản lý chất thải rắn, khối lượng rác thải được phân luồng thu gom, xử lý đạt 100% tổng khối lượng phát sinh.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quốc Oai đặc biệt chú trọng đến công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi.

Công tác cán bộ được coi là khâu đột phá, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 819 tổ chức Đảng; giám sát 242 tổ chức và 66 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức và 43 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 6 đảng viên vi phạm pháp luật... Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp 1.143 đảng viên; hằng năm đều vượt chỉ tiêu, trong đó năm cao nhất vượt 43% chỉ tiêu đề ra. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đó là kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng khá, song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đáng chú ý khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ tăng bình quân 0,46%/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu (2,3%). Chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện còn chậm. Thu ngân sách thiếu bền vững, nguồn thu từ đất công chiếm đến 48,4%, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh còn rất khiêm tốn, tốc độ tăng chậm. Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đô thị, môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển và còn hạn chế, bất cập. Một số mặt trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) còn hạn chế; cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quốc Oai quyết tâm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, đổi mới, vươn lên đưa huyện Quốc Oai phát triển nhanh và bền vững”.

Theo đó, Đảng bộ huyện tập trung phát huy tiềm năng và lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội chúc mừng Đại hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội chúc mừng Đại hội.

Đồng thời tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn cùng các quận, huyện khác

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm để lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu, quyết tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian tới, nhất là các nguyên nhân chủ quan.

 “Các đại biểu cần chú ý phân tích kỹ hơn, sâu sắc hơn các giải pháp để phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống anh hùng của địa phương như trong chủ đề của đại hội đã đề cập; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện để song hành và cùng phát triển mạnh mẽ hơn cùng các quận, huyện khác của thành phố” – Bí thư Vương Đình Huệ nêu rõ.

Nhấn mạnh 5 vấn đề mà huyện Quốc Oai cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, Quốc Oai là huyện được quy hoạch nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, là đô thị sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị khoa học, công nghệ. Do đó huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vừa đảm bảo tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo định hướng, vừa đảm bảo phát triển bền vững… Huyện cũng cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị…

Bí thư Vương Đình Huệ cho rằng là địa bàn có nền văn hóa “xứ Đoài” đặc sắc, đa dạng, có nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng, có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, Đảng bộ Huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hoá đặc trưng của Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh….

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

“Quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của huyện; hợp tác với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc về việc cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Khu công nghệ cao. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho người lao động, đào tạo nghề gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, gắn với thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, bao tiêu sản phẩm cho người lao động sau khi học nghề” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định.

Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Nhấn mạnh việc thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, đại hội cần dành thời gian thích đáng thảo luận Chương trình hành động; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu, số lượng và được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt. Đồng thời, tin tưởng rằng, các đại biểu dự đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt quy định, quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm….

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Ban Chấp hành khóa XXIII đã họp phiên thứ nhất và bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai khóa XXII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 97,29%.

Trong sáng 23/7, Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Quốc Oai đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội ngày 23/7, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Văn Thọ đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng phát triển nhanh, bền vững và giàu đẹp, văn minh..../.

Phản hồi

Các tin khác