Đồng chí Vũ Mão

Họ và tên:Vũ Mão

 Ngày sinh: 19 -12- 1939

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác