Đồng chí Bùi Tiến Dũng

Họ và tên: Bùi Tiến Dũng

Ngày sinh: 08-1-1951

Quê quán: Xã An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác