Đồng chí Huỳnh Văn Tý

Họ và tên: Huỳnh Văn Tý

Ngày sinh: 12/10/1956

Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Phản hồi

Các tin khác