Đồng chí Lê Thế Tiệm

Họ và tên: Lê Thế Tiệm

Ngày sinh: 20-12-1949

Quê quán: Xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác