Đồng chí Phan Trung Kiên

Họ và tên: Phan Trung Kiên

Ngày sinh: 1946

Quê quán: Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác