Đồng chí Hà Văn Hiền

Họ và tên: Hà Văn Hiền

Ngày sinh: 20/09/1948

Quê quán: xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác