Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng

Họ và tên: Hồ Nghĩa Dũng

Ngày sinh: 1-8-1950

Quê quán: Phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác