Đồng chí Nguyễn Đức Hạt

Họ và tên: Nguyễn Đức Hạt

Ngày sinh: 04-12-1945

Quê quán: Xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác