Đồng chí Vũ Hoàng Hà

Họ và tên: Vũ Hoàng Hà

Ngày sinh: 10-10-1951

Quê quán: xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác