Đồng chí Nguyễn Văn Được

Họ và tên: Nguyễn Văn Được

Ngày sinh: 10-12-1946

Quê quán: Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác