Đồng chí Bùi Văn Huấn

Họ và tên: Bùi Văn Huấn

Ngày sinh: 07-10-1945

Quê quán: Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác