Đồng chí Nguyễn Huy Hiệu

Họ và tên: Nguyễn Huy Hiệu

Ngày sinh: 27-7-1947

Quê quán: Xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác