Đồng chí Lê Doãn Hợp

Họ và tên: Lê Doãn Hợp

Ngày sinh: 22/02/1951

Quê quán: huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác