Đồng chí Võ Đức Huy

Họ và tên: Võ Đức Huy

Ngày sinh: 10-8-1950

Quê quán: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác