Đồng chí Đinh Văn Hùng

Họ và tên: Đinh Văn Hùng

Ngày sinh: 15/10/1953

Quê quán: xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (đến tháng 10/2010).

Phản hồi

Các tin khác