Đồng chí Nguyễn Văn Thuận

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh: 06-1-1952

Quê quán: Xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác