Đồng chí Nguyễn Khắc Nghiên

Họ và tên: Nguyễn Khắc Nghiên

Ngày sinh: 23/01/1951

Quê quán: Xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác