Đồng chí Hồ Xuân Mãn

Họ và tên: Hồ Xuân Mãn

Ngày sinh: 15/3/1949

Quê quán: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác