Đồng chí Vi Văn Mạn

Họ và tên: Vi Văn Mạn

Ngày sinh: 09-01-1949

Quê quán: Xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác