Đồng chí Đỗ Hoài Nam

Họ và tên: Đỗ Hoài Nam

Ngày sinh: 24/5/1949

Quê quán: phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác