Đồng chí Lê Hữu Nghĩa

Họ và tên: Lê Hữu Nghĩa

Ngày sinh: 20-9-1947

Quê quán: Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác