Đồng chí Hoàng Văn Phong

Họ và tên: Hoàng Văn Phong

Ngày sinh: 06/10/1948

Quê quán: Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác