Đồng chí Huỳnh Thị Nhân

Họ và tên: Huỳnh Thị Nhân

Ngày sinh: 10-11-1952

Quê quán: Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác