Đồng chí Hoàng Minh Nhất

Họ và tên: Hoàng Minh Nhất

Ngày sinh: 20/12/1952

Quê quán: Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác