Đồng chí Sơn Song Sơn

Họ và tên: Sơn Song Sơn

Ngày sinh: 20-10-1946

Quê quán: Xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác