Đồng chí Trương Văn Sáu

Họ và tên: Trương Văn Sáu

Ngày sinh: 15/01/1950

Quê quán: Xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác