Đồng chí Trương Văn Tiếp

Họ và tên: Trương Văn Tiếp

Ngày sinh: 20/12/1951

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác