Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu

Họ và tên: Nguyễn Quốc Triệu

Ngày sinh: 22-6-1951

Quê quán: Xã Phú Hòa, tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 25-8-1972

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác