Đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Họ và tên: TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

Tên gọi khác: Hai Nghĩa

Ngày sinh: 11/11/1942

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X

Ủy viên Bộ Chính trị khóa X

Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI

 Phó Thủ tướng Chính phủ (6/2006 - 8/2011)

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Đại học Văn - Luật, Quản lý kinh tế xây dựng đảng.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1960: Hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Ngô Đình Diệm.

1962: Thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

10/1964: Được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam và được đề bạt làm Ủy viên Tiểu ban giáo dục. Sau đó, được bầu Tỉnh ủy viên phụ trách khối Tuyên huấn tỉnh.

1968: Được cử làm Ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre

1973: Được cử đi học Trường Tuyên huấn miền Nam

1975: Được cử ra Bắc, theo học Trường Tuyên huấn Trung ương ở Hà Nội

1978: Được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó ban Tuyên huấn tỉnh

1982: Đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm. Trong thời gian này, được đi học lớp bồi dưỡng Bí thư Huyện ủy ở Trường Đảng Cao cấp Matxcơva (Liên Xô).

1986: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

1991: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1998: Được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

7/2000: Được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX, tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

2006: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X, tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

6/2006: Được Quốc hội phê chuẩn để nghị bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ

8/2011: Được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ về nghỉ chế độ.

Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI và XII

Đã được khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.

Phản hồi

Các tin khác