Đồng chí Phạm Văn Thọ

Họ và tên: Phạm Văn Thọ

Ngày sinh: 10-10-1945

Quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác