Đồng chí Nguyễn Xuân Quang

Họ và tên: Nguyễn Xuân Quang

Ngày sinh: 03-11-1961

Quê quán: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết).


Phản hồi

Các tin khác