Đồng chí Ngô Đức Vượng

Họ và tên: Ngô Đức Vượng

Ngày sinh: 10-8-1949

Quê quán: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác