Đồng chí Y Vêng

Họ và tên: Y Vêng

Ngày sinh: 30/09/1950

Quê quán: Xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác