Đồng chí Phạm Biên Cương


Họ và tên: Phạm Biên Cương

Ngày sinh: 10-7-1960

Quê quán: Xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết).

Phản hồi

Các tin khác