Đồng chí Nguyễn Văn Chi

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHI

Tên gọi khác: Phước Trạch

Ngày sinh: 28/7/1945

Quê quán: Xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Ủy viên Trung ương Đảng các khoá VI, VII, VIII, IX, X.

Ủy viên Bộ Chính trị khoá X.

Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, X.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X (từ 1/2003 đến 01/2011).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1954 - 1964: Học sinh phổ thông, vừa làm cơ sở hợp pháp, làm giao liên bí mật cho Huyện uỷ Hoà Vang.

10/1964: Thoát ly tham gia cách mạng, làm văn thư tại Huyện uỷ Hoà Vang.

1965 đến 1969: Uỷ viên Ban Kinh tế huyện Hoà Vang, Phó ban Kinh tài II  Hoà Vang; Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ khu II Hoà Vang. Thường vụ Đảng uỷ khu II, Trưởng Ban Tổ chức khu II Hoà Vang.

3/1971 đến 3/1973: Phó Bí thư Đảng uỷ khu II Hoà Vang; Tỉnh uỷ viên Quảng Đà, Bí thư khu II Hoà Vang; Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Đà.

4/1974 đến 4/1976: Học viên Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

5/1976: Phó Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang..

10/1976 đến 7/1979: Chủ tịch UBND huyện, Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng, Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang.

7/1979 đến 10/1982: Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

7/1983 đến 10/1984: Đặc phái viên của Tỉnh uỷ, theo dõi phân phối lưu thông.

10/1984 đến 6/1986: Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

12/1986: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng.

7/1991: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng.

4/1994 - 04/1995: Phái viên của Đảng - Chính phủ tại Miền Trung và Tây Nguyên.

5/1995: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Phó trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

7/2000 - 01/2003: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

01/2003 đến 01/2011: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X.

Phản hồi

Các tin khác