Đồng chí Nguyễn Thị Doan

Họ và tên: Nguyễn Thị Doan

Ngày sinh: 11-01-1951

Quê quán: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI

Phản hồi

Các tin khác