Đồng chí Lương Ngọc Bính

Họ và tên: Lương Ngọc Bính

Ngày sinh: 1955

Quê quán: xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Phản hồi

Các tin khác