Lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẵn sàng cho ngày hội lớn
Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 nghiên cứu lịch trình, thời gian bầu cử. (Ảnh: MT).

Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2

nghiên cứu lịch trình, thời gian bầu cử. (Ảnh: MT).

Để chuẩn bị cho bầu cử, sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương (QUTW), Tổng cục Chính trị; Đảng ủy Quân chủng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐU, về lãnh đạo Quân khu tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; chỉ thị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của QUTW, Bộ Quốc phòng về bầu cử... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử; phát huy dân chủ, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Có mặt tại Trung đoàn 82, Quân khu 2 những ngày này, chúng tôi cảm nhận khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ các phân đội chuẩn bị cho cuộc bầu cử cử ĐBQH khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để thực hiện tốt công tác bầu cử, ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, Đảng uỷ Trung đoàn 82 ban hành chỉ thị về lãnh đạo tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung đoàn yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên và các cơ quan, đơn vị  tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện sâu, kỹ quy trình của công tác bầu cử, làm cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử, phát huy dân chủ, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với việc thành Ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo, Trung đoàn 82 còn chủ động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban bầu cử thành phố Điện Biên Phủ thành lập các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Được biết, trên cơ sở quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy cư quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã chủ động nghiên cứu, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, Ủy ban bầu cử địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho các lực lượng; thành lập Tổ bầu cử, rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Uỷ ban bầu cử các địa phương tổ chức chặt chẽ các hội nghị hiệp thương, giới thiệu cán bộ Quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Quân khu dự kiến thành lập 43 khu vực bỏ phiếu riêng, 43 tổ bầu cử với hơn 21.000 cử tri. Tham gia bỏ phiếu chung với nhân dân địa phương nơi đóng quân tại 204 điểm bầu cử, với hơn 6.800 cử tri.

Cục Chính trị Quân khu 2 vừa tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm hướng về cuộc bầu cử. (Ảnh: VD).

Cục Chính trị Quân khu 2 vừa tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm

hướng về cuộc bầu cử. (Ảnh: VD).

Hoạt động thi đua, khen thưởng hướng về cuộc bầu cử cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo động cơ, quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để công tác chuẩn bị bầu cử có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động; hệ thống truyền thanh nội bộ; giao ban, sinh hoạt của các tổ chức, hoạt động của các tổ chức quần chúng… Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, phát huy vai trò  của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 thường xuyên thông tin, định hướng dư luận, tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, phản động, thù địch trên Internet, mạng xã hội nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là niềm vinh dự khi thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mỗi cử tri đối với vận mệnh đất nước. Phát huy trách nhiệm chính trị, với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm chính trị cao nhất, tin tưởng rằng, Quân khu 2 sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử góp phần cùng toàn quân, toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử trong phạm vi cả nước để lựa chọn được các ĐBQH, đại biểu HĐND thực sự tiêu biểu về phẩm chất, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước./.

Phản hồi

Các tin khác