Tích cực, chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội toàn dân
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử tại huyện Phú Bình. (Ảnh: HN).

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử tại huyện Phú Bình. (Ảnh: HN).

Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Thái Nguyên được bầu 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, tỉnh đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri trong toàn tỉnh. Hiện các địa phương đang gấp rút hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên tại trụ sở các xã, phường, thị trấn và khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, đảm bảo thuận tiện cho cử tri theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân.

Tại huyện Phú Bình, sau hiệp thương lần thứ ba, huyện đã lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Bình khóa XX; lập danh sách 841 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất đã chuẩn bị chu đáo bảo đảm phục vụ cho bầu cử. Các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để người dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình với cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử được huyện tăng cường thực hiện. Việc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử được tăng cường thực hiện thông qua hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Còn tại huyện Đồng Hỷ, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XX được bầu là 35 người, tổng số đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện được bầu là 345 người. Những ngày qua, công tác chuẩn bị bầu cử đã được Huyện ủy, UBND huyện Đồng Hỷ chỉ đạo sát sao, toàn diện. Toàn huyện có 122 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 113 khu vực bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; 05 khu vực đặt địa điểm tại trường học và 04 khu vực đặt tại hội trường cơ quan. Đến nay, danh sách chính thức người ứng cử được niêm yết công khai ở các trung tâm xã, nhà văn hóa các bản để người dân theo dõi. Huyện đang tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất ở các điểm bỏ phiếu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho những người trực tiếp phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đồng Hỷ. (Ảnh: TH).

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đồng Hỷ. (Ảnh: TH).

Tìm hiểu được biết, thực hiện các hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử. Tích cực tuyên truyền, giúp cử tri nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc triển khai các bước của công tác bầu cử... Nhờ đó, đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng luật, đảm bảo quy trình, tiến độ.

Tiếp tục phát huy những kết quả nói trên, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường kiểm tra, chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đăng tải nội dung về vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo các tổ giúp việc tổ chức tốt thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự an toàn xã hội và y tế, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công./.

Phản hồi

Các tin khác