Huyện Quảng Trạch (Quảng Bình): Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình tại xã Liên Trường

Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình tại xã Liên Trường

Trong các ngày 7/5, 10/5 và 11/5, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 đã hoàn thành tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch bao gồm cử tri của 9 xã: Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Hưng, Cảnh Hóa, Liên Trường, Quảng Phương, Phù Hóa, Quảng Thanh và Quảng Xuân. Các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri tại 5 điểm: Cảnh Hóa, Quảng Thanh, Liên Trường, Quảng Lưu và Quảng Xuân.

Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm Bà Phạm Thị Hân - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình; Ông Nguyễn Xuân Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Quảng Trạch; Bà Võ Thị Thu Hường - Viên chức trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Quảng Trạch; Bà Đinh Thị Ánh Ngọc - Chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình; Ông Nguyễn Xuân Tuyến - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội luật gia tỉnh Quảng Bình.

Tại các hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng. Cử tri huyện Quảng Trạch đánh giá cao chất lượng cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; làm tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Phản hồi

Các tin khác