HĐND tỉnh Bình Dương: Nhìn lại một nhiệm kỳ

Nhiều đổi mới

Kế thừa, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước, HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã có nhiều đổi mới, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong công cuộc đổi mới và sự phát triển bền vững của tỉnh. Trong đó, cử tri nhìn thấy rõ nhất đó là sự quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu phát triển đô thị văn minh giàu đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khoá IX.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khoá IX.

Để quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Bình Dương đã không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, nhất là việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ họp. Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thể hiện trách nhiệm cao trong báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Sau đó chọn lựa những vấn đề cử tri quan tâm để đưa lên “nghị trường” kỳ họp tìm giải pháp tháo gỡ và hướng giải pháp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các ban của HĐND tỉnh đã thực hiện thẩm tra đối với 226 nội dung do UBND trình tại các kỳ họp và thực hiện 118 báo cáo thẩm tra phục vụ các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Nhìn lại hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri thấy rõ được những ý kiến phản biện có tính khoa học, thực tiễn của đại biểu, làm cơ sở cần thiết giúp HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp, bảo đảm các nội dung được HĐND tỉnh thông qua đạt hiệu quả, tạo thuận lợi cho UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, nội dung và phương thức hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng hiệu quả, dân chủ và thiết thực hơn. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh từng bước được nâng lên. Trong đó cử tri tỉnh nhà nhìn thấy rõ vai trò của người đứng đầu HĐND tỉnh khoá IX trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND. Đó là luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, kịp thời lắng nghe ý kiến cử tri, với phương châm hướng về cơ sở, thường xuyên thu thập thông tin, nắm bắt thực tiễn phục vụ cho hoạt động dân cử, kịp thời đề xuất, góp ý kiến với Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành tốt hơn.

Trong nhiều lần xuống cơ sở tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri nhìn nhận về người đại biểu HĐND tỉnh khoá IX. Các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Nhiều cử tri cho rằng, người đại biểu HĐND tỉnh và người đứng đầu HĐND tỉnh đã đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nơi họ gửi gắm, củng cố, phát triển niềm tin với Đảng, chính quyền. Cử tri mong muốn người đại biểu dân cử được dân tin tưởng bầu lần này tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, luôn trao dồi trình độ, năng lực thực tiễn phục vụ nhân dân, có tâm huyết, có trách nhiệm cao đối với hoạt động của người đại biểu và phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Cử tri tỉnh nhà luôn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Họ đã luôn lắng nghe, thấu hiểu dân, hành động vì dân, vì lợi ích chung của xã hội, vì sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu vào HĐND tỉnh khoá IX.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu vào HĐND tỉnh khoá IX.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhìn nhận, HĐND tỉnh đã nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo luật định. Ngoài tổ chức tốt các kỳ họp định kỳ, còn tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời giải quyết những công việc phát sinh theo thẩm quyền; quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức bộ máy, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và đời sống của người dân, đáp ứng được tình hình thực tế của tỉnh và đòi hỏi của xã hội, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với những thành quả đã đạt được cùng với những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ quá trình hoạt động thực tiễn, HĐND tỉnh Bình Dương đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đó là chất lượng đại biểu HĐND là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan HĐND tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt HĐND tỉnh. Vì vậy cử tri cần lựa chọn, bầu vào HĐND tỉnh khoá X những người có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín và có điều kiện tham gia hoạt động HĐND. Một kinh nghiệm khác cho biết, hoạt động của HĐND phải tuyệt đối tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Sự tâm huyết và tính năng động của Thường trực HĐND tỉnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đây là yếu tố tiên quyết để cử tri sáng suốt chọn lựa người đại biểu dân cử ưu tú nhất./. 

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoạt động hiệu lực hiệu quả, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 9,35%/năm - thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao. Quy mô GRDP đến năm 2020 ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng. Bình Dương được đánh giá là tỉnh có năng lực cạnh tranh tốp đầu cả nước về cơ sở hạ tầng, tốp 3 về thu hút đầu tư nước ngoài, tốp 3 về sản xuất nội địa, tốp 5 về thu ngân sách. Trong năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 62.800 tỷ đồng. Bình Dương cũng là địa phương duy nhất cho đến nay đã xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Hiện nay, mức thu nhập bình quân đầu người ở Bình Dương là 156 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, Bình Dương đạt 88,2% đứng đầu khu vực Đông Nam bộ.

Phản hồi

Các tin khác