Chiêm ngưỡng tranh cổ động về bầu cử

Những tác phẩm tranh cổ động về bầu cử xuất sắc trưng bày ở một số địa điểm công cộng trên các tỉnh, thành trong cả nước được lựa chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức từ ngày 9/11 đến 31/12/2020.

Thông qua hình ảnh và thông điệp sâu sắc, các tác phẩm đã giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành tựu của đất nước ta sau 35 năm đổi mới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội cũng như những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các tác phẩm tranh cổ động đã góp phần tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chào mừng bầu cử trong cả nước, đặc biệt ở nơi biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cổ vũ tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Dưới đây là một số tác phẩm tranh cổ động xuất sắc về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Ngày hội của toàn dân” - Lưu Ngọc Phan, Hà Nội (Giải Nhất).

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” - Trịnh Bá Quát, Hà Nội (Giải Nhì).

Tác phẩm “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!” - Đỗ Trung Kiên, Hà Nội (Giải Nhì). 

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân" - Lưu Yên Thế, Hà Nội (Giải Ba).

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!” - Đỗ Như Điềm, Thái Bình (Giải Ba).

“Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Ngày hội của toàn dân” - Lưu Yên Thế, Hà Nội (Giải Ba).

 

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Ngày hội của toàn dân!” – Đỗ Như Điềm, Thái Bình (Giải Khuyến khích).

Tác  phẩm “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”- Phùng Bản, Báo Hải Dương (Giải Khuyến khích).

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Ngày hội của toàn dân” - Trịnh Bá Quát, Hà Nội (Giải Khuyến khích).

Tác phẩm “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026-Ngày hội của toàn dân” - Hà Huy Chương, Hải Dương (Giải Khuyến khích).

 

 

Phản hồi

Các tin khác